DRENOWANIE

Odwadnianie nadmiernie wilgotnych terenów za pomocą drenów.