UTWARDZANIE

Kompleksowe utwardzanie grząskiego, nierównego lub podmokłego terenu. Z wykożystaniem naszych surowców (gruz betownowy, żwir tłuczeń itp.). Istnieje również możliwość utwardzenia na materiałach zakupionych przez klienta.