MELIOROWANIE

Prace techniczne mające na celu polepszenie zdolności produkcyjnych gleb rolniczych - poprawienie właściwości fizycznych gleby np. poprzez oszuszanie terenów błotnistych lub sztuczne nawadnianie.