RÓWNANIE

Równanie ziemi na działkach budowlanych, ogródkach rekreacyjnych, w ogrodach i pozostałych terenach za pomocą odpowiedniego sprzętu.