PRZESIEWANIE

Jest to rozdzielenie surowca w oparciu o różne wielości cząstek za pomocą specjalnych sit o różnych rozmiarach oczek. Prowadzone jest na sucho. Przesiewamy m.in.: ziemię, korę, piasek, węgiel, kamień, gruz, żwir, torf oraz wiele innych surowców.