PRZESIEWANIE

Jest to rozdzielenie surowca w oparciu o różne wielości cząstek za pomocą specjalnych sit o różnych rozmiarach oczek. Prowadzone jest na sucho. Przesiewamy m.in.: ziemię, korę, piasek, węgiel, kamień, gruz, żwir, torf oraz wiele innych surowców.

TRANSPORT ZIEMI

Oferujemy transport ziemi, piasku, gruzu, żwiru, gliny, odpadów zielonych oraz wielu innych surowców.

WYMIANA GRUNTU

Budujesz dom lub masz ogród na trundych gruntach ? Skorzystaj z kompleksowej usługi wymieniania i utwardzania gruntu.

KOPANIE STAWÓW

Będąc w posiadaniu odpowiedniego sprzętu, wiedzy i doświadczenia oferujemy usługę kopania stawów: hodowlanych, rybnych, rekreacyjnych, kąpielowych oraz innych zbiorników wodnych. 

Dodatkowo: pogłębianie, odmulanie, budowanie wałów, wysp, pomostów, kaskad, zabezpieczanie spadów, poziomów i grubości.

RÓWNANIE

Równanie ziemi na działkach budowlanych, ogródkach rekreacyjnych, w ogrodach i pozostałych terenach za pomocą odpowiedniego sprzętu.

UTWARDZANIE

Kompleksowe utwardzanie grząskiego, nierównego lub podmokłego terenu. Z wykożystaniem naszych surowców (gruz betownowy, żwir tłuczeń itp.). Istnieje również możliwość utwardzenia na materiałach zakupionych przez klienta.

MELIOROWANIE

Prace techniczne mające na celu polepszenie zdolności produkcyjnych gleb rolniczych - poprawienie właściwości fizycznych gleby np. poprzez oszuszanie terenów błotnistych lub sztuczne nawadnianie. 

DRENOWANIE

Odwadnianie nadmiernie wilgotnych terenów za pomocą drenów.

WYKASZANIE

Oferujemy usługę koszenia traw, nieużytków rolnych, łąk, terenów wzdłuż dróg/autostrad i innych.